Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG
(Công suất 9.000btu – 24.000btu)

STT VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Ống đồng, bảo ôn                                 
1.1 Công suất 9.000BTU Mét       160,000                                 –
1.2 Công suất 12.000BTU Mét       170,000                                 –
1.3 Công suất 18.000BTU Mét       200,000                                 –
1.4 Công suất 24.000BTU Mét       210,000                                 –
2 Giá đỡ cục nóng
2.1 Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU Cái         90,000                                 –
2.2 Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-24.000BTU Cái       120,000                                 –
2.3 Chân giá đại Cái       200,000                                 –
2.4 Chân giá dọc Cái       300,000                                 –
3 Chi phí nhân công lắp máy                                 –
3.1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ       200,000                                 –
3.2 Công suất 18.000BTU Bộ       250,000                                 –
3.3 Công suất 24.000BTU Bộ       300,000                                 –
3.4 Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Máy tiết kiệm điện) Bộ       250,000                                 –
3.5 Công suất 18.000BTU-24.000BTU (Máy tiết kiệm điện) Bộ       350,000                                 –
4 Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét         17,000                                 –
5 Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét         22,000                                 –
6 Ống thoát nước mềm Mét         10,000                                 –
7 Ống thoát nước cứng PVC Ø21 Mét         20,000                                 –
8 Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn Mét         40,000                                 –
9 Attomat 1 pha Cái         90,000                                 –
10 Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước Mét         50,000                                 –
11 Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) Bộ         50,000                                 –
12 Chi phí phát sinh khác nếu có                                   
12.1 Khoan rút lõi Lỗ       250,000                                 –
12.2 Chi phí thang dây Bộ       300,000                                 –
12.3 Chi phí nhân công tháo máy hoặc bảo dưỡng Bộ       150,000                                 –
12.4 Chi phí nạp ga bổ sung Psi           7,000                                 –
12.5 Chi phí đi đường ống đồng khi khách hàng cấp vật tư Mét         40,000                                 –
12.6 Chi phí kiểm tra, sửa chữa đường ống đã đi sẵn Bộ       100,000                                 –
12.7 Chi phí làm sạch đường ống bằng Gas hoặc Nitơ (ống đã sử dụng) Bộ       200,000                                 –
12.8 Chi phí đi đường ống nước cấp sẵn cứng Mét         10,000                                 –
12.9 Chi phí đi dây điện cấp sẵn Mét           4,000                                 –
TỔNG                                 –
Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19
– Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặt trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02(hai) bản, mỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như  nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *